• 900 15 20 42
-44% dto
ElementsIC Obturation System 973-0600-TYPEF KavoKerr -
ElementsIC Obturation System 973-0600-TYPEF KavoKerr
1930.00€ 3458.67€

Referencia: 82334

-20% dto
Backfill Unit, elementsIC - EU 973-0604-TYPEF KavoKerr -
Backfill Unit, elementsIC - EU 973-0604-TYPEF KavoKerr
1865.94€ 2332.42€

Referencia: 82336

-20% dto
Bateria Elemets IC 973-0620 KerrHawe -
Bateria Elemets IC 973-0620 KerrHawe
63.18€ 78.98€

Referencia: 84373

-20% dto
Downpack Unit, elementsIC - EU 973-0602-TYPEF KavoKerr -
Downpack Unit, elementsIC - EU 973-0602-TYPEF KavoKerr
1444.78€ 1805.98€

Referencia: 82335