• 900 15 20 42
-20% dto
Mango para osteotomo OSTMGRIFF Hu-Friedy -
Mango para osteotomo OSTMGRIFF Hu-Friedy
80.64€ 100.80€

Referencia: 71551

-20% dto
Osteotomos con tope Bontempi -
Osteotomos con tope Bontempi
130.80€ 163.50€
Figura:
-20% dto
Osteotomos con tope curvos Bontempi -
Osteotomos con tope curvos Bontempi
146.40€ 183.00€
Figura:
-20% dto
Osteotomos dilatadores Bontempi -
Osteotomos dilatadores Bontempi
52.44€ 65.55€
Figura:
-20% dto
Osteotomos progresivos Bontempi -
Osteotomos progresivos Bontempi
68.55€ 85.69€
Figura:
-20% dto
Punta osteotomo cóncavos angulados Hu-Friedy -
Punta osteotomo cóncavos angulados Hu-Friedy
33.96€ 42.45€
Tipo:
-20% dto
Punta osteotomo cónvavos rectos OSTMSH Hu-Friedy -
Punta osteotomo cónvavos rectos OSTMSH Hu-Friedy
33.96€ 42.45€
Tipo:
-20% dto
Punta osteotomo convexos angulados Hu-Friedy -
Punta osteotomo convexos angulados Hu-Friedy
33.96€ 42.45€
Tipo:
-20% dto
Punta osteotomo convexos rectos Hu-Friedy -
Punta osteotomo convexos rectos Hu-Friedy
33.96€ 42.45€
Tipo:
-20% dto
Punta osteotomo recto OSTMPU Hu-Friedy -
Punta osteotomo recto OSTMPU Hu-Friedy
33.96€ 42.45€
Tipo:
-20% dto
Punta osteotomoangulados Hu-Friedy -
Punta osteotomoangulados Hu-Friedy
33.96€ 42.45€
Tipo: